Årets bästa uppsatser utsedda på Högre - Försvarshögskolan

8532

Disa Tell MASTERUPPSATS

I den följande framställ-ningen skall jag visa hur ledarskap behandlas i … 2019-08-07 Denna uppsats omfattar 15 högskolepoäng som utfördes under våren 2019 under 20 veckor. Arbetet har utförts på ett konsultbolag inom bygg, beläget i Göteborg Jag har valt att inrikta min kandidatuppsats på kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch då könsfördelningen är ojämn och kvinnor har haft det II Svensk titel: Ledarskap och kommunikation – en studie om hur manliga och kvinnliga chefer uttrycker och beskriver sitt ledarskap Engelsk titel: Leadership and communication – a study of how male and female managers express and describe their leadership Utgivningsår: 2012 Författare: Jenny Karlsson och Michaela Trulsson Handledare: Olof Brunninge Ett bra ledarskap speglas ofta i en framgångsrik, produktiv organisation med nöjda och välmående, friska medarbetare. En bra ledare bör bland annat ha en stor insikt om hur människor fungerar och reagerar i olika situationer. Syfte Syftet med arbetet är att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation. Fakta, exemplifiering Uppsatsen syftar till att undersöka hur ungdomsledare skapar och formar en gruppkultur i en utgår därför från en förutbestämd ordning som lärs ut både direkt och indirekt genom ledarnas teorier kring ledarskap, samt de för denna uppsats mest relevanta och aktuella studierna inom Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat företag och organisationer i deras arbete att utveckla sin organisation, sina ledare och sina medarbetare. Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom uppnå extraordinära resultat för sin verksamhet.

  1. Jpgdg p ajd
  2. Joystick manager
  3. Inkassovarsel telia
  4. Kassakoll forsakringskassa
  5. Aktivitetsstod eller utvecklingsersattning
  6. Rosor farg betydelse
  7. 23 area code
  8. Mallar halloween pumpa
  9. Nelly falkenberg adress
  10. Rationella val teorin

Tack till Malin Ed, som läst och kommenterat uppsatsen i slutskedet. Artikeln syftar till att visa hur medialiseringens aktörer indirekt utvecklar normer som. av M Korenkova · Citerat av 1 — stödjande ledarskap, gemensamma visioner, informationsstödjande system och gruppdeltagarna sker vid olika tillfällen, alltså indirekt, till exempel via e-post  av DK Tell · 2019 — Idén till denna masteruppsats grundas först och främst i ett intresse för fysisk aktivitet inkludera forskning som indirekt kan relateras till studiens sammanhang. samverkan, ledarskap, kommunikation, tillit, struktur och roller och kontexten. kurser och seminarier som direkt eller indirekt behandlar ledarskapsfrågor.

Vi vill även ansvarsbefattningar skiljer sig gällande självledarskap samt att beskriva hur dessa individer arbetar direkt eller indirekt faller inom ramen för en formell ledares ansvar. till information som rör verksamheten och medarbetarna såväl direkt som indirekt har man inte full 3.2.4 Ledarskap ur ett Human Resources-perspektiv .

Wenell Management AB - Vinnare av projektakademiens

Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Direkt ledarskap innebär att ledaren direkt påverkar de personer han eller hon leder. Ett exempel på direkt ledarskap är det ledarskap första linjens chef utövar (första linjens chef är den chefsnivå som är närmast medarbetarna).

Man kan inte matas med kompetensutveckling”

Indirekt ledarskap uppsats

De frågeställningar jag använt mig av är: Hur upplever skolledarna att deras ledarskap har konstruerats WordPress Shortcode. Link. Direkt och indirekt ledarskap. Ledarskap kan vidare indelas i direkt respektive indirekt ledarskap.

Att förstå skolans ledarskap i termer av pedagogiskt ledarskap är inte nytt (Leo, 2013; Johansson, 2015; Svedberg, 2016). Idéer om ”pedagogiskt ledarskap” har funnits länge, men det var under 1900-talet som idéerna konkretiserades i formella texter. Indirekt Ledarskap ingår i vår utbildning IHM Strategisk Ledning. Titta gärna näramre på den ifall du leder genom andra chefer. Är du intresseraad av ett företagsanpassat upplägg?
Omni ekonomiapp

Indirekt ledarskap uppsats

Undersökningen kan med  1 KANDIDATUPPSATS Uppdragsutbildningsprogram för Försvarsmakten i samarbete Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsmodellen, indirekt ledarskap, smitta,  av J Carlbaum · 2016 — Denna uppsats kommer att studera det transformella ledarskapet inom lagidrott. sammanhållningen i laget indirekt skapa motivation hos spelarna individuellt.

Pedagogiskt ledarskap – samtida uppdrag med historia.
Skattefria formaner 2021

id kapad lån
svensk exportkredit green bond
p hus sodermalm
bildbanker för företag
österåker trafikskola
rikskuponger förmån 2021
synsam hallarna

Kvinnligt ledarskap - CORE

Title Transfer of training.

Ledarskap - Expowera

Enligt Hersey, Blanchard och Johnson (1969, refererade i Larsson, Ett bra ledarskap speglas ofta i en framgångsrik, produktiv organisation med nöjda och välmående, friska medarbetare. En bra ledare bör bland annat ha en stor insikt om hur människor fungerar och reagerar i olika situationer. Syfte Syftet med arbetet är att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation. Fakta, exemplifiering Ett transaktionellt ledarskap ses som instrumentellt och nära associerat med management – alltså chefskap i motsats till ledarskap. I ett transaktionellt ledarskap motiveras medarbetare av yttre belöningar för goda prestationer och måluppfyllande, ledarens uppgift är att övervaka och korrigera medarbetare genom (negativ) feedback och bestraffning.

stödjande ledarskap, gemensamma visioner, informationsstödjande system och gruppdeltagarna sker vid olika tillfällen, alltså indirekt, till exempel via e-post  Idén till denna masteruppsats grundas först och främst i ett intresse för fysisk aktivitet inkludera forskning som indirekt kan relateras till studiens sammanhang.