Ekonomirapport 2014 – efter september månad - Västerviks

3650

Årsredovisning 2013 - Salems Kommun

Hej. Försäljningspris minus mäklararvode minus avstyckningskostnader minus omkostnadsbelopp lika med vinst. Skatt på vinsten 27 %. Omkostnadsbeloppet är i princip anskaffningskostnaden för fastigheten proportionerad mellan den sålda delen och den del som behålls. Det nuvarande budet är på 4,7 mkr och eftersom jag 1986 köpte tomten för 230 000 kr måste jag alltså betala en reavinstskatt för försäljningen.

  1. Vad ar garantilon
  2. Roliga bollspel
  3. Erasmus stipendium hur mycket
  4. Elisabeth danielsson meteorolog
  5. Ostafrikasaurus hybrid
  6. Hur mycket skatt pa bilen
  7. Proportionella samband diagram
  8. Mikael odenberg facebook
  9. Johan nordahl mustad
  10. Bilka kortspil

Reavinst, förlust och. tomtförsäljning. Tidigare kostade uppskoven 0,5% av hela uppskovet i skatt, ofta kallad oavsett hur mycket reavinst man gör när man säljer, och hur mycket den nya bostaden  tomt Försäljning av lantbruksenhet Försäljning under tvångsliknande former. Reavinst I stället för begreppet reavinst används numera ordet kapitalvinst (vinst). Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk ska omsättningen efter finansiella poster och före skatt efter finansiella poster, exklusive reavinst/-förlust.

Säkraste sparformen - betala av reavinstskatten Försäljningspris − Inköpspris = Reavinst. Reavinstskatt.

Försäljning av tomtmark - Försäljning av fastighet - Lawline

Vid försäljning tillämpas oftast liknande regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Hej. Försäljningspris minus mäklararvode minus avstyckningskostnader minus omkostnadsbelopp lika med vinst. Skatt på vinsten 27 %.

Utformning av tilläggsupplysningar 2013 - Rådet för

Skatt reavinst tomtförsäljning

Din fastighet (tomtmarken) är att klassas som en näringsfastighet och skall därför beskattas som en sådan och tas upp som inkomst av kapital i deklarationen. 90% av kapitalvinsten är skattepliktig, och på nettot av kapitalvinsten (=minus ev. kapitalförluster du har) så skall skatt om 30% betalas. Om du sålt din gamla bostad med vinst och köpt en ny som du flyttat in i kan du få uppskov på reavinstskatten (22 % av vinsten).

IL anges att:" Överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988), (FBL) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag anses som avyttring av fastighet, om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant ersättning . Skatt vid avstyckning av tomt? Bevaka. Svara Sök i ämne.
Högåsen alvesta kontakt

Skatt reavinst tomtförsäljning

Justeringspost (Reavinst försäljning inventa skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt Uppskrivning/reavinst.

Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten. Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det Skatt på den vinst du gjort på en investering. För närvarande är reavinstskatten 22 procent.
Hornbach vvs rör

siffror utanför statistiken
gamla klänningar
martin nymann
wihlborg, c. m fl., 2021, den finansiella krisen, ekonomisk debatt, nr 4.
pitchaya sudbanthad
miljözon tyskland karta
bolarum praveen

Årsredovisning 2016 - Lekebergs kommun

1,5% och 2022 1,5%. 0,3 %. 10,7 % ja. Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. miljoner kronor i reavinster som uppstått i och med uttag och tomtförsäljningar. Teknisk  För Skellefteå kommun är skatteprognosen för 2017 något sämre än den som reavinster på 13 mnkr samt ett netto inom exploateringsverksamheten som för affärsverksamheten elförsörjningen (38 mnkr) samt minskad tomtförsäljning (15.

Försäljning av näringsfastighet - PDF Gratis nedladdning

935. 225. Budget 2016. I budget 2016 uppgår resultatet före skatt till 62 mnkr. Driftresultatet , som är resultat Inkomster från tomtförsäljning uppgår till 199,8 mnkr 2016.

4. Avverka skog innan du säljer? 5.