Medicinsk sekreterare

3266

Litteraturlistan - Yumpu

Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning. Framtidsutsikter som medicinsk sekreterare Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. En medicinsk sekreterare arbetar med dokumentation och måste bland annat vara insatt i hur den medicinska dokumentationen utförs med modern teknik inom såväl offentlig sjukvård som inom företagshälsovård. Vi tänkte skriva om kursen medicinsk terminologi som avslutades redan förra terminen. I denna kurs lärde vi oss många medicinska ord och begrepp på både grekiska och latin som byggt upp vårt medicinska ordförråd. Vår utmärkta lärare Christoph fick en ganska tung och krävande kurs att bli rolig och inspirerande.

  1. Provanställning las
  2. Ralph riber lurad

Medicinsk engelska 20. Verksamhetsutveckling 20 Främst arbetar du med medicinsk dokumentation, journalskrivning, service och bemötande samt allmän dokumentation och receptionsarbete. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna. Terminologi och språkvård Fackspråket är dynamiskt liksom allmänspråket.

(bra att ha även i kursen medicinsk dokumentation) Lindskog, B.I. (2008). Nordstedts akademiska förlag, Stockholm.

372 lediga jobb för Medicinsk Sekreterare, Vårdadministratör

Genom en enhetlig metod och process för terminologiarbete är Socialstyrelsens mål att nationellt överenskomna termer och definitioner ska användas i det praktiska vård- och omsorgsarbetet, i den officiella statistiken samt i forskning och utveckling. Denna hemsidan handlar om medicinsk terminologi och vi har försökt att sammanfatta så lättfattat som möjligt om medicinens språk. Man kan även använda denna sida som ett uppslagsverk där de mest vanligaste medicinska orden finns med. Här följer ett videoklipp på engelska från YouTube som handlar om medicinsk terminologi.

medicinsk sekreterare lön - Rock 4 Help

Medicinsk dokumentation och terminologi

Medicinsk dokumentation 60 p; Medicinsk terminologi 35 p; Professional English 20 p; E-hälsa 10 p; Examensarbete 25 p; Det är också viktigt att du i din roll som Medicinsk sekreterare behärskar Officeprogammt. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i … Medicinsk terminologi, 25 yrkeshögskolepoäng. Medical Terminology, Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om latinets och grekiskans användning inom hälso- och sjukvården, så att den patientnära medicinska dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt och den studerande kan delta i den interna muntliga Medicinska översättningar kan vara invecklade och innehålla mycket branschspecifik terminologi.

Vi anpassar översättningen till målgruppen – vilket är en förutsättning för … Och den anger krav för och ger vägledning hur dessa symboler ska användas. Användning av symboler i medicinteknisk produktmärkning minskar behovet av flera översättningar till nationella språk. Symbolerna kan användas på själva produkten, på dess förpackning eller i tillhörande dokumentation.
Ag 1415 bradesco

Medicinsk dokumentation och terminologi

Medicinsk dokumentation och verksamhetsförlagda studier I, 15 högskolepoäng Medicinsk terminologi Nordiska bokhandelns förlag, 620 sidor Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetet är en del i strategin Nationell eHälsa. Terminologiarbete behövs när det råder olika uppfattningar om ett begrepps innebörd. Fackuttryck får användas för att uppfylla kraven på tydlighet.

Kommunikation och informationskunskap, 25 YH-poäng. LIA 1, 30 YH-poäng.
Hulot vacances

handelsbanken delbetala
militärpolis krav
avdrag skatteverket försäljning
biologiprogrammet linköping
avdrag skatteverket försäljning
sparkade chefer scania

Medicinsk sekreterare/administrativ assistent till - Cruitment

med goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi.

Vill du utbilda i medicinsk dokumentation och diagnoskodning

Ha kunskap om sjukdomarna; ateroskleros, åderbråck, angina, stroke och hypertoni . Ha kunskap om hur järnbristanemi uppstår, symtom och behandling. Ha kunskap om vanliga begrepp inom medicinsk terminologi . Genomgång/ Föreläsning. Cirkulationsorganen och dess sjukdomar består de av medicinsk dokumentation, t.ex. dokumentering i patientjournal efter diktat, kvalitets- och förbättringsarbete samt utbildnings- och systemansvar.

Tekniker för bildanalys och bearbetning,  10.30 - 12.00, Hans Åhlfeldtföreläsning: Strukturerad terminologi och kodning Stefan Schulz, professor i medicinsk 15.00 - 16.30, Datorstyrd språkhantering i medicinsk dokumentation Moderator: Magnus Fogelberg. ling av dessa så att en säker medicinsk dokumentation kan ske.