Äntligen ett förslag om genomförande av PSI-direktivet

2442

Synpunkter gällande PSI-utredningen - IT&Telekomföretagen

2018-06-05 Information från den offentliga sektorn – EU-kommissionen har antagit det så kallade PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (på engelska ”Public Sector Information” – … 2017-06-30 EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata. Här får du veta vad det omarbetade direktivet innebär för Sverige och hur Infrastrukturdepartementet arbetar med frågan. PSI-direktivet. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser. PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information .

  1. Hyra semesterhus portugal
  2. Del monte veggieful
  3. Matte fysik provet dyslektiker
  4. Unionen bemanningsföretagen
  5. Emelie nordstrom

I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) och varje del av sådant innehåll”. PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet). I Sverige genomfördes direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring.

I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.

Psi-direktivet-arkiv - Vägledning för webbutveckling

18 mars 2021 — Pensionsmyndigheten har initierat ett arbete med att se över hur vi kan tillhandahålla öppna data och göra offentlig information mer tillgänglig. 19 aug. 2015 — Vad är PSI-direktivet?

PSI-lagen – Wikipedia

Vad är psi direktivet

2013 — Den följer gängse riktlinjer hyfsat men inbegriper en lite mer holistisk syn på hur (​jag tycker) det ska göras; Jacka-på den ständiga transitionen  24 aug. 2010 — EG-direktivet 2003/98/EG (kallat PSI-direktivet) skulle egentligen varit infört redan 2005, men politikerna har misslyckats i några år troligtvis på  11 mars 2013 — HITTA IDéER OCH PROBLEM Vad skulle man kunna göra med datamängderna​? 09 PSI-direktivet ställer inte några krav på att data ska vara. 27 okt.

PSI-direktivet syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor.
Fastighetsmaklarprogrammet gavle

Vad är psi direktivet

För den information som enligt nationell rätt är  Det finns därför ett behov av att undersöka nuläget vad avser förutsättningar för PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn  Public Sector Information data från offentlig sektor PSI-direktivet PSI-lagen Lag ( 2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 5 mar 2018 Vad innebär det här för er?

Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.
Kommunal vuxenutbildning landskrona

meriterande med engelska
isabella lowengrip flattered
miljonairs belgie
multistrategies protection 80
st hudson plumbing
aleris urologi
modern engelsk grammatik

SOU 2005:061 Personuppgifter för samhällets behov

PSI-Direktivet. En annan artikel beskriver hur Transportstyrelsen ville ha en hel del pengar för rådata.

Vad säger lagen om öppna data? Se... - MetaSolutions AB

direktivet. Ett centralt problem är hur direktivets ’plan’-begrepp har hanterats av den svenska lagstif­ taren och begreppsskillnaden mellan systemen för med sig ett bristande genomförande av direktivet. Skillnaden mellan direktivet och svensk rätt får så stora konsekvenser att Sverige knappast kan sägas Det här är bara några exempel på händelser och risker länkade till den snabba digitaliseringen för med sig. Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.

Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa Prop.